Foto: Frank Hanswijk - Stroomversnelling  

GEWORTELD IN DE SLIMRENOVEREN-PRINCIPES

Doris de Bruijn is medeoprichter van SlimRenoveren. Een adviesbureau dat sinds 2009 actief is in de renovatiemarkt met duurzaam sociaal wonen als ideaal. Om te kunnen vermenigvuldigen, moet je kunnen delen. SlimRenoveren evolueert daarom naar een breder netwerk van professionals die de SlimRenoveren-principes uitdragen en toepassen. Om zo met meer impact bij te kunnen dragen aan de transitie naar duurzaam sociaal wonen. Doris de Bruijn Advies onderschrijft de zeven SlimRenoveren-principes en is daarmee één van de schakels in het groeiende netwerk.

DE 7 SLIMRENOVEREN-PRINCIPES:

Maximale inzet op de noodzakelijke versnelling

Integraal plannen en ontwikkelen van verduurzaming

Altijd no-regret met de blik op 2050

Samenwerken tussen vraag en aanbod en vanuit de bedoeling

Bewoners centraal

Productontwikkeling en innovatie als motor voor standaardisatie en opschaling

Verantwoord omgaan met maatschappelijke middelen