Foto: Sean Vos - SlimRenoveren  

EXPERTISE EN ERVARING

Met een integrale en duurzame blik op de renovatiemarkt zet ik me in voor corporaties, aanbieders en bewoners om samen het beste uit de bestaande woningvoorraad te halen. Ik combineer een multidisciplinaire aanpak met verschillende vakdisciplines zoals bouwtechniek, proces- en productontwikkeling, vastgoedexploitatie en communicatie.

Foto: Daniël Duijvestijn - Endule  

Innovatie, verduurzaming en energietransitie gaat om meer dan alleen duurzame techniek en voldoende geld. Ik geloof dat de menselijke kant en vooral menselijk gedrag de doorslaggevende succesfactor is.


Het draait daarbij om een goede samenwerking tussen partijen en verschillende stakeholders, het enthousiasmeren van bewoners (zowel huurders als woningeigenaren) en het verbinden van de energieopgave aan andere (sociale) opgaven.


Ik draag hier graag mijn steentje aan bij door mijn werk voor bewoners, woningcorporaties, bouwbedrijven en toeleverende bedrijven.


Een greep uit mijn werkzaamheden:

  • Evaluaties van projecten en samenwerkingen
  • Bewonersparticipatie en energiecoaching
  • Kennisoverdracht door cursussen en workshops
  • Marktverkenning en productontwikkeling
  • Uitvraagcoaching voor bouw- en onderhoudsbedrijven


SLIMRENOVEREN

Ik ben medeoprichter van SlimRenoveren. Een adviesbureau dat sinds 2009 actief is in de renovatiemarkt met duurzaam sociaal wonen als ideaal. Om te kunnen vermenigvuldigen, moet je kunnen delen. SlimRenoveren evolueert daarom naar een breder netwerk van professionals die de SlimRenoveren-principes uitdragen en toepassen. Om zo met meer impact bij te kunnen dragen aan de transitie naar duurzaam sociaal wonen. Doris de Bruijn Advies onderschrijft de zeven SlimRenoveren-principes en is daarmee één van de schakels in het groeiende netwerk.

DE KRACHT VAN SAMENWERKING

Ik werk graag samen met organisaties die eenzelfde visie en doel nastreven zoals de Stroomversnelling, Gideon Building Transition Tribes en TKI Urban Energy. Ik vind het belangrijk om mijn kennis en ervaring te delen. Dit doe ik onder andere binnen het kennisplatform HomeMates en voor opleidingsinstanties zoals BOB bouwopleidingen en Helix Academy.

HomeMates

Gideon Building Transition Tribes

Helix Academy