Op weg naar een duurzame sociale woningvoorraad


Hoe kan ik u daarbij helpen?

WELKOM

Ik ben Doris de Bruijn en ik zet me in voor een duurzame toekomst van de sociale woningvoorraad in Nederland. Alle partijen die daarbij betrokken zijn, ondersteun ik graag met mijn kennis en kunde.

  Foto: Frank Hanswijk - Stroomversnelling  

WAARVOOR KUNT U BIJ MIJ TERECHT?


Ik help woningcorporaties bij het inrichten van bewonersparticipatie en renovatieprocessen.


Ik coach bouwbedrijven bij het formuleren van een passend antwoord op tenders en uitvragen.


En ik help de toeleverende industrie met het ontwikkelen van producten en concepten, van marktonderzoek tot technische uitwerking. 


Daarnaast geef ik workshops en trainingen over bewonersparticipatie bij renovatieprojecten of specifieke onderwerpen zoals Nul op de Meter.


In al deze werkzaamheden heeft de menselijke kant (gedrag en samenwerking) mijn speciale aandacht.


  • Evaluaties van projecten en samenwerkingen
  • Bewonersparticipatie en energiecoaching
  • Kennisoverdracht door cursussen en workshops
  • Marktverkenning en productontwikkeling
  • Uitvraagcoaching voor bouw- en onderhoudsbedrijven